گروه هنری هاشور
 • نام طرح : قاب “زرافه” (کد ۱۱۵)
 • نوع فعالیت : paper cut | کاغذ و برش
 • ابعاد : قابل اجرا در ۳ سایز a5, a4, a3
 • قیمت : تماس با طراح
 • توضیحات مختصر : در سایز ها و طرح های مختلف


 

گروه هنری هاشور :

هنر، ارزشمندترین هدیه هست، به كسانى که دوست شان دارید از جمله خودتان! 🙂گروه هنری هاشور
 • نام طرح : قاب “دلنواز” به معنای (تسکین دهنده ی دل) (کد ۱۱۴)
 • نوع فعالیت : paper cut | کاغذ و برش
 • ابعاد : قابل اجرا در ۳ سایز a5, a4, a3
 • قیمت : تماس با طراح
 • توضیحات مختصر : در سایز ها و طرح های مختلف


 

گروه هنری هاشور :

بسوخت حافظ و آن یار دلنواز نگفت
که مرهمی بفرستم که خاطرش خستم • نام طرح : قاب “گربه سفید” (کد ۱۰۸)🐈🐾
 • نوع فعالیت : paper cut | کاغذ و برش
 • ابعاد : قابل اجرا در ۳ سایز a5, a4, a3
 • قیمت : تماس با طراح
 • توضیحات مختصر : در سایز ها و طرح های مختلف


 

گروه هنری هاشور :

گربه ای سفید با دم خال خالی
از روی رنو به روی دیوار پرید
خیره به نزدیک
دختری از خانه بیرون آمد
با کاپشن نارنجی
در عمق چشمان گربه نشست و رفت
در خیابان در قلب او ریخت
گربه همچنان خیره در صبح بود
من هم از خیابان گربه رد شدم
خیره به گربه و به خیابان و به چشمهای عابران
خیره به چشمهای کاغذی که رویش کلمات را به آوای سبز می نشاند
خیره به نوک مداد آفتاب
ما با نگاه هایمان نیز با هم صحبت می کنیم
در حقیقت و در رویا هایمان🌧🍃